Nordrest - Visma

*****************Lunch 90:- med kundkort 80:-***************** Vid beställningar eller cateringförfrågningar vänligen kontakta oss på mailadress: tony.larsson@nordrest.se

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

visma, catering, lunch
L= innehåller laktos

G= innehåller gluten

Ä= innehåller ägg

Morgondagens meny